Roof It© undertagsstrammeren er fremtiden

patent_tegning_roofit

Roof It© undertagsstrammeren er fremtidens favorit, fordi den medvirker til at spare tid og penge samtidig med at sikkerheden forøges og arbejdsgangen lettes.

Det nye produkt indenfor montage af undertage fra Roof It© halverer arbejdsgangen/tidsforbruget og er derved økonomisk besparende samt forbedrer sikkerheden ved udførelse af arbejdet på taget.

 

 roof it

1. Bedre økonomi – tidsbesparende

- Ved brug af Roof It© undertagsstrammeren sparer du 2 arbejdsgange i forhold til konkurrerende produkter på markedet, svarende til ca. 2 arbejdstimer på et standard tag. Gevinsten er lavere lønomkostninger, hvilket giver et øget overskud til entreprenøren.

Prisen på Roof It© undertagsstrammeren, er tilsvarende de billigste konkurrerende produkter på markedet.

2. Sikkerhed / nemmere arbejdsgang og håndtering

- Roof It© undertagsstrammeren leveres i ét sammenhængende ark med 34 stk. Således undgås besværet med at skulle håndtere en kasse fyldt med løse enheder, værktøjsdele og tilbehør, når man vælger at bruge Roof It© undertagsstrammere.

Sikkerheden er desuden afgørende forbedret, eftersom Roof It© undertagsstrammere monteres uden nogen former for værktøj eller tilbehør. Det frigør en hånd, og sikkerheden optimeres væsentligt, når der arbejdes på taget.